• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Veelgestelde vragen

Text
j

Laatste aanpassingen: 7/05/2021

Beste patiënten, de Europa Ziekenhuizen ontvangen veel vragen met betrekking tot het Coronavirus COVID-19. Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld en beantwoorden ze hieronder. Al deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid beschikbaar op de website www.sciensano.be.

SCREENING/INFO CORONAVIRUS

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN HET CORONAVIRUS COVID-19?

De patiënt heeft symptomen zoals koorts met hoest, eventueel ook ademhalingsproblemen, spierpijn, keelpijn. Ouderen en personen met al bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder te zijn voor de ernstige symptomen.

MAG IK IN HET ZIEKENHUIS EEN UITSTRIJKJE LATEN AFNEMEN OF EEN SCREENING VAN CORONAVIRUS COVID-19 LATEN UITVOEREN?

Het is noodzakelijk dat u in eerste instantie uw huisarts belt. Hij of zij zal u verdere instructies geven.

MAG IK NAAR DE SPOEDGEVALLEN ALS IK DENK BESMET TE ZIJN MET HET CORONAVIRUS COVID-19?

Het is noodzakelijk dat u in eerste instantie uw huisarts belt. Hij of zij zal u verdere instructies geven.

ALS WE IN UW ZIEKENHUIS KOMEN, IS ER EEN RISICO OP HET OPLOPEN VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 VANWEGE BESMETTE MENSEN?

De Europa Ziekenhuizen hebben alle hygiëne- en beschermingsmaatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te voorkomen:

 • Specifieke maatregelen voor consultaties en interventies: klik hier voor meer informatie.
 • Specifieke maatregelen voor bezoekers: klik hier voor meer informatie
 • Bovendien, patiënten die geïnfecteerd zijn en/of in afwachting zijn van de resultaten, worden geïsoleerd in kamers die voor dit doel gereserveerd zijn.

In het ziekenhuis of elders moeten de volgende hygiëneregels tot op de letter worden gevolgd om besmetting te voorkomen:

 1. Was regelmatig je handen
 2. Draag een mondmasker
 3. Hou 1,5 meter afstand van anderen
 4. Beperk je tot 1 knuffelcontact
 5. Denk aan kwetsbare mensen
 6. Werk thuis
 7. Verlucht binnenruimtes
 8. Doe je activiteiten liefst buiten

WELKE MAATREGELEN ZIJN ER IN DE EUROPA ZIEKENHUIZEN GENOMEN OM HET CORONAVIRUS COVID-19 AAN TE PAKKEN?

De Europa Ziekenhuizen hebben alle hygiëne- en beschermingsmaatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te voorkomen:

 • Specifieke maatregelen voor consultaties en interventies: klik hier voor meer informatie.
 • Specifieke maatregelen voor bezoekers: klik hier voor meer informatie
 • Bovendien, patiënten die geïnfecteerd zijn en/of in afwachting zijn van de resultaten, worden geïsoleerd in kamers die voor dit doel gereserveerd zijn.

WELKE HYGIËNEMAATREGELEN MOET IK NEMEN OM BESMETTING TE VERMIJDEN?

 1. Was regelmatig je handen
 2. Draag een mondmasker
 3. Hou 1,5 meter afstand van anderen
 4. Beperk je tot 1 knuffelcontact
 5. Denk aan kwetsbare mensen
 6. Werk thuis
 7. Verlucht binnenruimtes
 8. Doe je activiteiten liefst buiten

WAT BETEKENT DAT, 'DE CURVE AFVLAKKEN'?

Een virus zal onder normale omstandigheden aan een sneltempo zeer veel mensen besmetten. Wanneer deze piek aan besmettingen ons met zo’n intensiteit treft, wordt het voor de gezondheidssector erg moeilijk om de zorgvraag op te vangen. ‘De curve afvakken’ (ook wel eens 'flattening the curve' genoemd) maakt dat de verspreiding van het virus afgeremd en over een langere periode gespreid wordt.

Zo kunnen de ziekenhuizen kwaliteitsvolle zorg aanbieden. Dit kunnen we samen realiseren dankzij de maatregelen die de overheid opgelegd heeft. Hier hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in, niet alleen de zorgverstrekkers.

WAAR KAN IK INFO OVER HET VIRUS TERUGVINDEN?

U kan u zich informeren op de site info-coronavirus.be en www.sciensano.be of door het gratis nummer 0800-14 689 te bellen.

Text

RAADPLEGINGEN

IK (OF MIJN KIND) HEB EEN GEPLANDE RAADPLEGING, MOET IK DIE UITSTELLEN?

U vindt alle informatie over onze raadplegingen hier.

ZIJN HET BELLA VITA MEDICAL CENTER EN DE EXTERNE RAADPLEGING HALLE NOG OPEN?

Ja.

Voor het Bella Vita Medical Center vindt u all info hier: https://www.bellavitamedicalcenter.be/

KAN IEMAND ME VERGEZELLEN NAAR MIJN RAADPLEGING?

U vindt alle informatie over onze raadplegingen hier.

Mag ik bij de spoedgevallendienst komen voor een andere reden dan COVID-19?

De Spoedgevallendienst van de Europa Ziekenhuizen blijft alle spoedgevallen behandelen. Speel niet met je gezondheid, ga desnoods naar de spoedgevallendienst!

ZIJN SOMMIGE RAADPLEGINGEN BESCHIKBAAR VIA EEN VIDEOCONFERENTIE?

Ja, om de specialiteiten te weten die videoteleconsultaties aanbieden: klik hier.

 

Text

INTERVENTIES/HOSPITALISATIES

IK (OF MIJN KIND) HEB EEN GEPLANDE OPERATIE, MOET IK DIE UITSTELLEN?

U vindt alle informatie over onze interventies hier.

WAAR KAN IK MIJN VERWANTE OPHALEN NA ZIJN/HAAR  OPNAME IN HET ZIEKENHUIS?

Een persoon die een patiënt ophaalt die wordt ontslagen, moet zich melden bij de receptie.
De receptie zal naar de eenheid bellen. Daarna gaat de patiënt zelf naar beneden, ofwel begeleidt een verpleegkundige de patiënt naar beneden, ofwel kan de persoon uitzonderlijk naar boven gaan.

Text

BEZOEK

WIE MAG IN BEZOEK KOMEN?

Gelieve hier alle informatie betreffende het bezoek te vinden: klik hier.

 

Bezoeken van medische vertegenwoordigers

Bezoeken van medische vertegenwoordigers zijn niet toegestaan in onze verschillende ziekenhuissites of poliklinieken (waaronder het Bella Vita Medical Center en de raadplegingen in Halle).

 

Text

ADMinistratie van mijn medisch dossier

IK HEB EEN VOORSCHRIFT/ZIEKTECERTIFICAAT NODIG. HOE KOM IK ERAAN?

Gelieve contact op te nemen met het betrokken medisch secretariaat.

BRENG EEN ACTUELE MEDICATIELIJST MEE NAAR HET ZIEKENHUIS

Als u met een vermoeden van COVID-19 naar de Spoedgevallendienst komt, is het extra belangrijk om aan een lijst van uw medicatie te denken.

Vaak worden patiënten doorverwezen via een triagecentrum en niet door de vaste huisarts die een goed beeld heeft van de thuismedicatie. In deze uitzonderlijke situatie mag er ook geen familielid bij de patiënt blijven die ons informatie kan geven. Een correct ingevulde thuismedicatielijst is dus van levensbelang.

Download hier een leeg medicatieschema. Vul het zelf in of vraag hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, uw apotheker of uw huisarts.

Text

STEUN EN DONATIES

HOE KAN IK UW TEAMS STEUNEN?

De medewerkers van de Belgische ziekenhuizen hebben je steun meer dan ooit nodig! En het personeel van onze Europa Ziekenhuizen ook. Of het nu gaat om een boodschap, een tekening, een foto, een video, je gebaren doen veel goeds voor het moreel. Deel elke dag je positieve energie, je bemoedigende woorden of je erkenning voor iedereen die zich tomeloos inzet in de strijd tegen Covid-19 op het platform: https://blijfthuis.be/

Je kan ervoor kiezen om jouw boodschap te verspreiden naar de hele ziekenhuiswereld of naar een specifiek ziekenhuis, zoals de Europa Ziekenhuizen. Je berichten worden live weergegeven in de deelnemende ziekenhuizen. We danken u bij voorbaat voor uw kleine attenties, die hartverwarmend zijn.

De Europa Ziekenhuizen willen het CHR Verviers en het agenschap Globule bleu hartelijk danken voor dit prachtige initiatief.
Denk eraan: #Blijfthuis

MAG IK U HELPEN MET BESCHERMINGSMIDDELEN?

De Europa Ziekenhuizen hebben uw hulp nodig: wij zijn op zoek naar beschermingsmiddelen: FFP2-mondmaskers, FFP3-mondmaskers, chirurgische mondmaskers, beschermende overschorten, beschermingsbrillen). Heeft u dit op voorraad thuis of in uw bedrijf? Dan kunt u ons helpen! Neem snel contact op met ons Operationeel Directeur via e-mail e.vass@cdle.be. U kan deze ook in het ziekenhuis komen afgeven: op de site St-Elisabeth, De Frélaan 206 in Ukkel, op de site St-Michiel Linthoutstraat 150 in Etterbeek of bij het Bella Vita Medical Center, Allée André Delvaux 16 in Waterloo.

MAG IK U HELPEN MET DONATIES?

We ontvangen veel vragen om giften te doen aan de Europa Ziekenhuizen in het kader van de COVID-19-crisis. Dit is hartverwarmend!

U kunt uw giften doen:
- Ofwel door de schenking rechtstreeks aan de Europa Ziekenhuizen te doen op rekening BE70 3100 3699 9425 en met vrije mededeling “DON COVID 19"
- Ofwel door de schenking via de Koning Boudewijnstichting te storten op rekening BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling ***020/0670/00086***. Belastingcertificaat voor elke schenking van meer dan 40 EUR.

Dank alvast voor uw steun en vrijgevigheid.
YES WE CARE !

IK KAN ZELF OOK MONDMASKERS MAKEN. MAG IK DIE BIJ DE EUROPA ZIEKENHUIZEN BINNENBRENGEN?

Om de veiligheid van onze patiënten en medewerkers niet in het gedrang te brengen, kunnen we hier echter niet op ingaan. Maskers moeten eerst wetenschappelijk getest worden eer we ze in gebruik kunnen nemen. Enkel zo weten we of ze de fijnste deeltjes kunnen tegenhouden.
     
In het ziekenhuis worden namelijk vaak speciale zorgen verricht die fijne druppeltjes veroorzaken. Deze fijne druppeltjes kunnen het virus bevatten en dan door de mazen van zelfgemaakte masker anderen besmetten.
     
De maskers zouden wel een hulp kunnen betekenen in situaties waar minder handelingen worden verricht die deze fijne druppeltjes veroorzaken, zoals bijvoorbeeld in rusthuizen of om te dragen door patiënten bij thuisverpleging.

Text

VRIJWILLIGERS

IK WIL GRAAG ALS VRIJWILLIGER HELPEN IN DE EUROPA ZIEKENHUIZEN, MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN?

We zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers (zorgkundigen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten (met expertise in ademhalingskine of op de dienst intensieve zorgen)) om onze medewerkers te helpen bij het bestrijden van de pandemie. 
Wij hebben jullie nodig !

Zowel op de site St-Elisabeth en St-Michiel maakt u kennis met geëngageerde teams die zich inzetten voor de patiëntenzorg.
Voor een snelle integratie zal u een eenheid toegewezen krijgen en  wordt u gecoacht.

Basistraining en geïndividualiseerde coaching op het terrein zijn verplicht voor de start van uw vrijwilligerswerk. 

Meer informatie : volontariat-vrijwilligers@europehospitals.be.

Text

DIALYSE PATIËNTEN

KAN IK NOG STEEDS DIALYSE KRIJGEN IN  DE EUROPA ZIEKENHUIZEN?

Ja, uw dialyse is tot nader order op een normale manier voortgezet.

KAN IEMAND ME BEGELEIDEN TIJDENS MIJN BEHANDELING?

VINDT MIJN RAADPLEGING MET DE NEFROLOOG NOG PLAATS?

Ja, onze raadplegingen zijn open in omstandigheden van optimale veiligheid.

KAN IEMAND ME VERGEZELLEN NAAR MIJN RAADPLEGING?

Text

ZWANGERE VROUWEN

VINDEN MIJN ZWANGERSCHAPSGERELATEERDE MEDISCHE ONDERZOEKEN NOG STEEDS PLAATS?

Ja, onze raadplegingen zijn open in omstandigheden van optimale veiligheid.

KAN MIJN PARTNER OP DE KRAAMAFDELING BLIJVEN SLAPEN?

VINDEN DE PRENATALE LESSEN EN INFORMATIESESSIES NOG PLAATS?

Prenatale len aquagymlessen zijn opgeschort.

Moet ik een screening doen vóór mijn bevalling?

Alle patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, moeten een vragenlijst invullen om verdachte gevallen van COVID-19 op te sporen.