• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Hartfalen-kliniek

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Prendre rendez-vous

Een afspraak maken

jci
<span class="jour">21</span><span class="mois">sep</span>

WEEK VAN HET HART: HARTFALEN

Zoals elk jaar organiseert de Belgische Cardiologische Liga een nationale preventiecampagne in de laatste week van september van 21 tot 27/09/2020.

jci
<span class="jour">21</span><span class="mois">sep</span>

WEEK VAN HET HART: HARTFALEN

Zoals elk jaar organiseert de Belgische Cardiologische Liga een nationale preventiecampagne in de laatste week van september van 21 tot 27/09/2020.

 Hartfalen is een ernstige chronische aandoening met een hoge mortaliteit. Jammer genoeg wordt deze aandoening nog vaak miskend en onderschat  in de algemene bevolking. 

Een goede en efficiënte aanpak van patiënten met hartfalen is dan ook zeer belangrijk. De bedoeling is zowel de levensverwachting als de levenskwaliteit te verbeteren door onder andere het aantal en de duur van de ziekenhuisopname voor hartfalen te verminderen alsook mogelijke complicaties te vermijden. 

Om dit te realiseren heeft de dienst cardiologie van de Europaziekenhuizen en ‘hartfalen-kliniek’ opgestart. Het huidig team bestaat uit 3 cardiologen: dokter Irmien Vlassak (site St. Elisabeth), dokter Linda Kubangumusu (site   St. Michiel) en dokter Laurence van der Haert (site St. Michiel), alsook 2 verpleegkundigen gespecialiseerd in hartfalen: mevrouw Marie-Therèse Vaes (site St. Elisabeth) en mevrouw Patricia Geber (site St. Michiel). 

ploeg

Het doel van de hartfalen kliniek is een multidisciplinaire samenwerking tot stand te brengen waarbij de patiënt centraal staat. De patiënt participeert door onder andere zelf alarmsymptomen van hartfalen te herkennen en hierop dan gepast te reageren.
 

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK VAN HARTFALEN

 

2

 

Video-voorstelling