• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Ik superviseer een stage (leraar)

1. Huishoudelijk reglement

Klik hier.

2. Mijn badgeaanvraag

Klik hier.

3. Mijn kleedkast en uniformen

U beschikt over een gedeelde kleedkast per school. Een visitekaartje duid de naam aan van de school die de kleedkast gebruikt. We zullen u de code van de school meedelen aan het begin van ieder schooljaar. Klik hier om de handleiding te raadplegen.

4. Mijn onthaal in de instelling

Indien u dat wenst, kunnen de begeleidingsverpleegkundige u op afspraak onthalen om u wegwijs te maken in de instelling. Aarzel niet om uzelf aan de dienst voor te stellen en samen te bepalen hoe u zult functioneren. Vergeet niet zo snel mogelijk de hoofdverpleegkundige te verwittigen van uw toezichtdagen.

5. INTERNEO

Interneo is ons stagecoördinatieplatform. Zodra een stage door de begeleidingsverpleegkundige is aanvaard, ontvangt de student een e-mail en moet hij zijn gegevens vervolledigen. Dring er bij uw leerlingen op aan dat hun profiel voor de aanvang van hun stage compleet is. Hun badge, linnenkamer en computertoegangen hangen ervan af.

De uurroosters van de studenten worden ten laatste op de 1ste stagedag door de eenheid in Interneo ingevoerd. U hebt de mogelijkheid om met onze diensten te communiceren via de chat functie en om de code “MFP” in te tikken op de dagen van uw supervisies (ruimte voorzien onder de uurcode).

6.    Parking

De parking is betalend. Wij bieden een 1uur gratis parkeren binnen het ziekenhuis. Gelieve zich met uw ticket aan het hoofdonthaal te begeven en de naam van uw school en de student te vermelden.

7. Contactgegevens begeleidingsverpleegkundige

icane@cdle.be
Bénédicte DEVLEESCHOUWER – 02-614 39 96
Andreas VERVAEKE – 02-614 20 91